sanja_logo

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta sa ISO standardom su sastavni deo strateške politike D.O.O. Sanja Novi Sad. Opredeljenost i obaveza svih zaposlenih je poštovanje strateške politike koja obezbeđuje napredak na temelju sledećih načela:

 • uspešno poslovanje
 • zadovoljstvo kupaca
 • zadovoljstvo zaposlenih, vlasnika, dobavljača i društvenog okruženja
 • liderstvo u proizvodnji hrane na domaćem tržištu uz povećanje prisutnosti i na ino tržištu
 • prepoznatljivost po kvalitetu i zdravstveno – higijenskoj ispravnosti proizvoda i procesa bez štetnih uticaja po okolinu
 • primena najsavremenije tehnologije i opreme u proizvodnji i kontroli hrane
 • kompetentnost i motivisanost zaposlenih
 • poštovanje referentnih standarda i zakonskih propisa (ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, HACCP)
 • primena ekološko prihvatljivih procesa uz prepoznavanje i nadzor njihovih uticaja na okolinu.

Kada nam rezultati omogućavaju jasno planiranje celokupnog sistema, odlučni smo svu pažnju sistema kvaliteta, usmeriti u sledeće okvirne ciljeve:

 • dostizati planirane ciljeve kvaliteta
 • realizovati proizvode i procese bez grešaka, neusklađenosti i reklamacija
 • primeniti relevantne zakonske propise i HACCP sistem
 • izgraditi mehanizme za preventivnu identifikaciju i delovanje na greške kao i blagovremeno otklanjanje istih u slučaju njihovih pojava
 • kod poslovnih partnera osigurati i zadržati status ” sposobnog i proverenog partnera ” i na taj način biti najuspešniji proizvođač, odnosno lider na tržištu Srbije uz stalno povećanje izvoza
 •  osposobljavati i motivisati zaposlene za kvalitetniji rad, utvrđivanje odgovornosti svakog zaposlenog za obavljene aktivnosti.

U nameri dostizanja dugoročnih poslovnih ciljeva obavezujemo se da ćemo upoznati sve zaposlene sa politikom kvaliteta I ISO standardom, zatim poštovati sve što je propisano politikom kvaliteta, kao i ostalim dokumentima sistema i HACCP - a kroz:

 • sprovođenje planiranih godišnjih merljivih ciljeva kvaliteta
 • periodično analiziranje i ocenjivanje realizacije procesa
 • preduzimanje mera na temelju rezultata ocene realizacije procesa i eventualno utvrđenih odstupanja od utvrđenih sistema
 • dokumentovanje sistema kvaliteta i upravljanja okolinom u cilju poboljšanja i dokazivanja usklađenosti
 • prilagođavanje ciljevima, kako bi sistem kvaliteta i upravljanje okolinom postali što učinkovitiji.